Aller au contenu

Tɛnigbé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Tɛnigbé nyi azan ɖokpo ɖo azan tɛnwé é ɖo sɛ ɔ mɛ lɛ é mɛ.

Tɛn tɔn ɖo sɛ ɔ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tɛnigbé (tɛníigbe) wɛ nyi azán nukɔn tɔn é ɖo sɛ (aklunɔn'zangblamɛ alo voɖugbégblamɛ) ɔ mɛ é.

Tɛníigbeví nyíkɔ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E ji vi súnnu ɔ e nɔ sunnyi ɖɔ : Kɔjó. Bõ nyɔ̌nu wɛ ɔ e nɔ sunnyi ɖɔ Siká