Aller au contenu

Stéphane Sessègnon

Bɛ̌ sín Wikipedya

Stéphane Sessègnon

Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : bɔluxotɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : 1 ayidosún 1984
Fǐ é ji ɖé é : Allahé (Za-Kpota)

Stéphane Sessègnon‚ b'ɛ é ji ɖo Za-Kpota ɖo azan nunkɔntɔn (1er) ayidosùn xwé 1984 tɔn mɛ‚ nyi bɔluxotɔ ɖaxó Benɛɛtó tɔn ɖokpo[1].

Stéphane Sessègnon sìn tɔ nyi Kodivwatò nu bɔ nɔ tɔn nyi Benɛɛvi.

Ɖé é jì ɖo Benɛɛtò mɛ ɔ̀ é wa yì Abijan bó yi kplon bɔlu xwɛ có lɛkɔ wa xó ɖo bɔluxogbɛta Requins de l'Atlantique ɖo xwé 2000 tɔn mɛ.

É bɛ sìn finɛ̀ bó lɛvɔ yì gbɔn bɔlugbɛta gégé mɛ ɖo yovotomɛ sin xwe 2003 jɛ din.

 • 2003-2004 Requins Atlantique
 • 2004-2006 US Créteil-Lusitanos
 • 2006-2008 Le Mans UC
 • 2008-2011 Paris Saint-Germain
 • 2011-2013 Sunderland AFC 97
 • 2013-2016 West Bromwich Albion 92
 • 2016-2018 Montpellier HSC
 • 2018-2020 Gençlerbirliği SK
 • 2022 Göçmenköy İdman Yurdu
 • 2022- Sirens FC

E xó bɔlu nǔ Benɛɛtò ɖesu sìn xwé 2004 nǔ azɔn kanwé ɛnɛn (84) bó dó dɔ ko nunkún ɛnɛn (24). E wa jó bɔluxixó nǔ Benɛɛ do ɖo azan woo gɔ (10) zofìnkplɔsùn xwé 2024 tɔn mɛ[2].

 1. https://beninwebtv.com/benin-stephane-sessegnon-prend-sa-retraite-internationale-a-39-ans/
 2. https://mediapartbenin.com/article/3359/football-stephane-sessegnon-depose-tablier/