Aller au contenu

Senegaltò

Bɛ̌ sín Wikipedya

Senegaltò

Toxo nukundéjí tɔn: Dakar
Ga ɖiɖi tɔn: 196 722 km²
Tovi: 16 209 125
Togán tɔn: Bassirou Diomaye Faye

Senegaltò b'ɛ ylɔ ɖɔ République du Sénégal ɖò yovo flànsé gbè mɛ ɔ, nyí tò ɖé ɖò hwéyixɔwají Aflika tɔn.

Tò é lɛlɛ do é lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Malitò ɖo hwéyixɔwají tɔn, Molitanitò ɖo totaligbé tɔn, Ginetò kpodo Gine-Bisawotò kpo do ɖo tofoligbé tɔn. Ganbitò ká nyi to kpɛvi ɖé bo byɔ Senegaltò ɔ mɛ.

Gbè ee nɔ dó ɖo Senegaltòmɛ lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Flanségbè wɛ nyi gbè ee nɔ dó ɖò tájí ɖò Senegaltòmɛ̀ e. Wolof, sérère, mandingue, soninké, diola kpódó peul, éè lɛ ylɔ ɖɔ fulfudé ee kpo kǎ nyi anɔ̌nugbè ee ɖò tají ɖo Senegaltòmɛ lɛ e.