Aller au contenu

Nyɔ́nuzangbé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nyɔ́nuzangbé nyi azan ɖokpo ɖo azan tɛnwé é ɖo sɛ ɔ mɛ lɛ é mɛ. E nɔ lɛ ylɔɖɔ ɖɔ lamisigbé

Tɛn tɔn ɖo sɛ ɔ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nyɔ́nuzangbe wɛ nyi azán ɛnɛ gɔ é ɖo sɛ ɔ mɛ é.

Nyɔ̌nuzángbeví nyíkɔ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E ji vi súnnu ɔ e nɔ sunnyi ɖɔ : Kɔwoví. Bo nyɔ̌nu wɛ ɔ e nɔ sunnyi ɖɔ Ayabá