Nuviɖogbɛ lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuviɖogbɛ lɛ wɛ nyi kanlin ee gbɛɖotɔ blo bɔ yé nɔ ɖo tà, awà bo nɔ zɔn, bo nɔ ɖo ala wé ɖo tà wu, bɔ adɔgo yétɔn nɔ ɖo mimamɛ lɛ.