Aller au contenu

Nùbláblá katolika tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nùbláblá katolika tɔn ɔ, hwenu hwɛxɔsúsú tɔn ɖé wɛ bɔ igleja katolika nɔ sɔ ɖote nu azǎn kànɖe ( 40 ) bonu è na do sɔ nǔ nú Paskwa ě nyi fɔnsinku wa gbɛ Klisu tɔn é. Nublabla enɛ ɔ nɔ bɛsin azangagbe afinyiyi tɔn bo nɔ wa fó ɖo nyɔnuzangbe mimɛ ɔ sin zànzǎn. Bɔ ě e mɔ nɔ blanu aklunɔzangbe à e ɔ, e nyí e na xa azǎn ɔ, nublabla ɔ na blo azǎn 46.

Yɛ̀su nublablahwenu tɔn lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nuwiwa nukɔntɔn ě nɔ hunnù sin nublabla ɔ nu ɔ wɛ nyi afinyiyi bo ɖo klisuxwedotɔ lɛ bǐ da wɛ ɖɔ: Mi huzu jijɔ bo ɖinu nú Wɛnɖagbe ɔ. Núbláblá katolika tɔn ɔ hwenu ɖé wɛ bɔ igleja ɖo nǔ atɔn byɔ mi wɛ : hwɛxɔsúsù, yɛhwexixa kpodo numaxa nɔzo kpo. Nǔ atɔn enɛ lɛ ná dalɔ klisuxwedotɔ lɛ ɖo húzuhúzu sin alinu.

Sinsɛn nuwiwa

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nublabla hwenu ɔ awu kwélésìn nɔ wɛ yɛhwenɔ lɛ nɔ do bo nɔ wa sinsɛn nǔ lɛ na. Mɔ ɖopko ɔ é sɔ́n nɔ ji aleluya.