Aller au contenu

Kudido

Bɛ̌ sín Wikipedya
Kudido

Kudido wɛ nyí ninɔmɛ kpo xó xomɛhunhun tɔn e sɔgbe bɔ è nɔ ɖɔ nú mɛ e wà nǔ ɖagbe nú mɛ é é.

Ɖo sinsɛn liji[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo sinsɛn liji ɔ, é nɔ do ku nu ɖagbe tɛnmɛ tɛnmɛ ée Mawu wa nu mɛ lɛ é.