Aller au contenu

Jibutitò

Bɛ̌ sín Wikipedya

Jibutitò

Ga ɖiɖi tɔn: 23 200 km2 km²
Tovi: 957 273 hab
Togán tɔn: Ismaïl Omar Guelleh

Jibutitò b'ɛ ylɔ ɖɔ Répubique de Djibouti ɖo yovo flànsé gbè mɛ ɔ, nyí tò ɖé ɖo Aflika.

Tò é lɛlɛ do é lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Somalitò, Etyopitò, Kenyatò kpodo Élythletò kpo.

Gbè ee nɔ dó ɖò Jibuti lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Flanségbè kpodo Alabugbè kpo wɛ nyi gbè ee nɔ do ɖò tájí ɖo Somalitò mɛ lɛ é. Afalgbè kpo somaligbè ká nyí anɔ̌nugbè ee ɖò tají e.