Hɛnnu

Bɛ̌ sín Wikipedya

Hɛnnu mɛtɔn wɛ nyi mɛ e mɛ e jɔ ɖe lɛ e.  Ɖo Benɛɛtò mɛ ɔ, hɛnnu nyi nuɖotájì tawún.

Hɛnnumɔ mɛtɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Hɛnnumɔ mɛtɔn lɛ ɖie:

  • Nɔ/Naye
  • Nɔvi (sunnu kpo nyɔnu kpo)
  • Atagan
  • Atavi
  • Tanti
  • Nylɔ
  • Nagan
  • Navi