Gbejà

Bɛ̌ sín Wikipedya
Adwɛ̌n‚ afìn‚ gbejà

Gbejàadwɛ̌n kabi afìn‚ b'ɛ é ylɔ ɖɔ rat ɖo flanségbé mɛ‚ do kanlin e nɔ̀ n'anɔsin vì yětɔn lɛ́ɛ mɛ.

E nɔ̀ nɔ gbémɛ bó nɔ ɖu jinǔkǔn lɛ̀ kpoɖo atìnsìsɛ̀n lɛ kpǎn. Siké tɔn‚ tó tɔn‚ kpodó afɔ tɔn lɛ kpǎn ɖi gaa xǔ ajaka tɔn[1].

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.info-rongeurs.fr/fiches-pratiques/le-mulot-sylvestre-ou-apodemus-sylvaticus/