Aller au contenu

Gàn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Gàn nyi ɖokpo ɖo ayidɔkun lɛ mɛ. Ayikungban lanmɛ wɛ e nɔ kun sin co bo nɔ wa sɔ blo nu tɛnmɛ tɛnmɛ na. Dɔkun nɛ ɔ Benɛɛto ɔ sin ayidɔkun lɛ mɛ.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]