Aller au contenu

Flansegbe

Bɛ̌ sín Wikipedya

Flansegbe nyi gbe ɖe bɔ e nɔ do ɖò tò gege mɛ. E ɖo tɛn atɔ̀n gɔ (5e)[1] mɛ  nǔ gbe gbɛ ɔ̀ mɛ tɔ̀n lɛ bi mɛ ɖo glɛnsigbe‚ xìxɔngbe, hindigbe kpo espagnol kpŏ gudò.  E lɛvɔ̀ nyi gbe vo we gɔ é e nɔ̀n kplɔ̀n ɖo gbɛ ɔ̀ bi mɛ e.

Fì e nɔ̀n dò flansegbé lɛ̀

Tò e sé flansegbe ɖo tajĭ lɛ̀

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tò yi kó nunkún tɛn we (27) wɛ sɔ̀ flansegbe nǔ gbe taji ɖo gbɛ̌ ɔ̀ mɛ̀[2].

  1. https://www.tf1info.fr/international/langue-officielle-de-32-etats-5e-la-plus-parlee-dans-le-monde-la-francophonie-en-cinq-chiffres-2239167.html
  2. https://www.ifcsl.com/fr/centre-saint-louis/la-decouverte-des-pays-qui-parlent-francais-quels-sont-ils-et-combien-sont-ils#/