Aller au contenu

Dotɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Dotɛ

Dotɛ́ ɔ nùhwɛ́nkún ɖé wɛ nyí bo nɔ vɛ atakín.

Zizan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Dotɛ

E nɔ zán do ɖà nǔ bo lɛ dó gbɔ̀ azɔn ná.Inde tòmɛ wɛ̀ e nɔ zán ɖè tawùn.

Azɔn e dòtɛ́ nɔ gbɔ̀ lɛ é ɖě[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖò tò gègě mɛ ɔ, mɛ lɛ ɖu ɖotɛ bo do nɔ gbɔ azɔn gègě ná.