Aller au contenu

Dàngbé

Bɛ̌ sín Wikipedya
Dàngbé

Dàngbé ɔ dàn ɖaxo ɖé wɛ bo nɔ ɖu gbɛtɔ a.

Sinsɛn tɔn ɖo Benɛɛtò mɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ɖo Benɛɛtò ɔ, dàngbé ɔ, nu sinsɛn wɛ do toxo Glexwé tɔn mɛ. Yé ɖo xɔ yétɔn bɔ mɛ nɔ wa tò mɛ bo nɔ kpɔn.