Aller au contenu

Cyɔgba

Bɛ̌ sín Wikipedya
Norderhov kirke krypt
Norderhov kirke krypt

Cyɔgba ɔ gbǎ ɖé wɛ̀ bɔ̀ è nɔ̀ bló nú mɛkúkú bó ná dó sɔ ɛ yì ɖó tɛn tɔn gùdo tɔn ɔ mɛ.

Bìblǒ tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xwlɛ̀kpatɔ́ wɛ nɔ blo gbǎ nɛ ɔ. É nɔ ɖó nùsú bɔ é nɔ̀ hùn lobo nɔ̀ sú. É lɛ nɔ ɖo awa énɛ mɔ bɔ é nɔ hɛn na. Gaɖiɖi tɔn sɔ hu mɛtlukpo we a gblò gbló tɔn na yi mɛtlu ɖokpo vlɔɖo we. E nɔ b'acɔ na mɛtɔnmɛtɔn.