Bob Marley

Bɛ̌ sín Wikipedya

Robert Nesta Marley

Kplajlɛ Bob Marley tɔn ɖo Jamaïque
Gbɛ tɔn
Azɔ é nɔ wa é : Hansinɔn‚ hankpatɔ & nuxótɔ
Azan é gbé é ji ɖé é : 06 zofìnkplɔsùn 1945
Fǐ é ji ɖé é : Jamaïquetò
Azan é gbé é ku é : 11 nunxwasùn 1981
Fǐ é é ku ɖé é : États-Unis

Robert Nesta Marley‚ b'ɛ é ylɛ ɖɔ Bob Marley, nyi hansinɔ‚ hankpatɔ ɖaxó reggae tɔn. Ɖo gbɛxwénu tɔ̀n‚ é sɔ gbɛtǎ ratafari kpodó nuxixó reggae tɔn kpó yi jì ɖo gbɛ ɔ bì mɛ gbɔn hǎnjìji tɔn ɖo glɛnsigbé mɛ jì (Nintendo DS).

Gbɛzǎn tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Robert Nesta Marley jɔ ɖo azan ayizin gɔ (06) zofìnkplɔsùn xwé 1945 tɔn mɛ ɖo Jamaïquetò mɛ bó kǔ ɖo dotoxwé Etats-Unis tɔn sìn azan weɖokpo gɔ (11) nunxwasùn xwé 1981 tɔn mɛ.

Han tɔn lɛ̀[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Bob Marley jì han gégé tawun. Hǎn tɔn wɛnɛn (14) ɖé taji lɛ ɖié[1] : Jamming‚ Could You Be Loved‚ Is This Love‚ I Shot the Sheriff‚ Get Up Stand Up‚ Buffalo Soldier ‚ Redemption Song‚ Iron Lion Zion (7" mix)‚ No Woman No Cry‚ Three Little Birds‚ One Love‚ Stir It Up‚ Exodus kpoɖó Punky Reggae Party kpó.

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.senscritique.com/liste/les_meilleurs_titres_de_bob_marley/1192826