Aller au contenu

Benín Bronzes

Bɛ̌ sín Wikipedya
Benín bronze

Benín Bronze lɛ nyí nùxwlíxwlí lɛ́ɛ kpo nǔkpá lɛ́ɛ kpó e è sɔ́ ɖó afɔ afɔkpo jí é sín nùxwlɛ́n e è sɔ̀ ɖó axɔ́súgbodo Benín tɔn e ɖò Edo State, Nigéria din é mɛ é. Nǔɖogbɛ lɛ bǐ ɖò kpɔ́ ɔ́ mɛ ɔ́, nǔɖogbɛ énɛ́ lɛ nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe hugǎn nú Benín tɔn lɛ, bɔ è bló yě sín xwè kanweko ɛnɛgɔ́ ɔ́ gbè wɛ mɛɖogbɛ̀ Edo tɔn lɛ́ɛ bló.[1][2]

Nǔɖokponú lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.britishmuseum.org/collection/object/E_Af1898-0115-23
  2. https://archive.artic.edu/benin/artwork/190110