Aller au contenu

Azǎngagbé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Azǎngagbé nyi azan ɖokpo ɖo azan tɛnwé é ɖo sɛ ɔ mɛ lɛ é mɛ.

Tɛn tɔn ɖo sɛ ɔ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azǎngagbé wɛ nyi azán atɔn gɔ é ɖo sɛ (aklunɔn'zangblamɛ alo voɖugbégblamɛ) ɔ mɛ é.

Azǎngagbeví nyíkɔ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E ji vi súnnu ɔ e nɔ sunnyi ɖɔ : Kɔkú. Bo nyɔ̌nu wƐ ɔ e nɔ sunnyi ɖɔ Akwá alo Akwáví