Awɔnlintò

Bɛ̌ sín Wikipedya

Awɔnlintò

Toxo nukundéjí tɔn: Abuja
Ga ɖiɖi tɔn: 923 768 km²
Tovi: 219 463 862
Togán tɔn: Bola Tinubu

Awɔnlintò b'ɛ ylɔ ɖɔ Nigéria ɖo yovo flànsé gbè mɛ ɔ, nyí tò ɖé ɖò hwéyixɔwají Aflika tɔn.

Tò é lɛlɛ do é lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Benɛɛtò ɖo hwéyixɔwají tɔn, Nijɛtò kpodo Tchadtò kpo ɖo totaligbé tɔn, Camerountò ɖò hwéyixɔwají tɔn.

Gbè ee nɔ do ɖo Awɔnlintomɛ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Glɛnsingbè wɛ nyi gbè ee nɔ do to tájí ɖo Awɔnlintomɛ e. Yoruba, haoussa, igbo kpodo peul kpo ká nyí anɔ̌nugbè ee ɖò tají ɖò Awɔnlintòmɛ lɛ e.