Amaga

Bɛ̌ sín Wikipedya
Amaga

Amaga ɔ atinsinsɛn wɛ.

Xixa[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]


Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Amagatin sín sínsɛ́n wɛ nyí amaga. Atín ɖaxó ɖé wɛ bɔ ɖo atin hɛnnu Anacardiaceae mɛ , bo jɔ ɖo zun Inde, Pakistan, kpo Birmanie kpo lɛ mɛ.

Atín e è nɔ ylɔ ɖɔ Mangifera indica é ɔ, ama tɔn lɛ nɔ sukpɔ tawun, bó nɔ́ cí amamu.

È wlan nyikɔ tɔn sín Tamuli gbè mɛ: மாங்காய், māṅgāy, bɔ è wlan dó Pɔlu gbè mɛ: manga.

Lee e ci e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Amaga nɔ́ da sín 300g jɛ 2kg.