Aller au contenu

Alɔwlíwlí ɖo Benɛɛto mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Alɔwlíwlí ɔ̀ afɔɖiɖe tají ɖokpó wɛ é nyí bɔ̀ súnnu kpó nyɔ̌nu kpó nɔ́ ɖó jló bo nɔ́ dɔ̀n yeɖée ɖó kpɔ́ ɖò àxɔ́sú sín afɔsɔ́ɖótetɔ́ nukɔn.

Alɔwlíwlí ɖo axɔ́súxwé[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Alɔwlíwlí ɖo sinsɛnmɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Agbànnina[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Agbannina wɛ nyí afɔɖiɖe nukɔn tɔn ɔ ɖò alɔwliwli sín nuwiwa mɛ.