Aller au contenu

Alɔtɔ adlokpo

Bɛ̌ sín Wikipedya
Alɔtɔ adlokpo

Alɔtɔ adlokpo ɔ, alɔtɔ asú wɛ̀. E nɔ ɖó flo ɖò agbazà bɔ só ɖe lɛ nɔ nɔ así tɔn wu. E nyí kanlin ɖé bo nɔ gbɔ̀n kɔmɛ. Zanmɛ ɔ, e nɔ dɔ atinmɛ alo kɔtamɛ̀.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nuɖuɖu tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nuɖuɖu tɔn tawun ɔ wɛ nyí nuviɖogbɛ lɛɛ. Amɔ̌ nú e mɔ atinsinsɛ́n alǒ wɔxuxu ɖe ɔ́, e nɔ cánɖù

Jidɔ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Alɔtɔ adlokpo nɔ nɔ gbɛ nú xwè wǒ mɔ̌