Aller au contenu

Akpaxwé:Jì ɖò xwè 1993 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Jì ɖò xwè 1993 tɔn mɛ

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Jì ɖò xwè 1993 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

Nuwlanwlan élɔ lɛ wɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ.