Akpaxwé:Jì ɖò xwè 1967 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Jì ɖò xwè 1967 tɔn mɛ

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Jì ɖò xwè 1967 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

3 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 3 jí.