Aller au contenu

Ahwɛ́

Bɛ̌ sín Wikipedya
Ahwɛ́

Ahwɛ́ ɔ hwévi ɖé wɛ bo ɖo hɛnnu "Alosidae" tɔn mɛ. Ɖo flansegbemɛ ɔ é nɔ ylɔ ɖɔ "sardine". Nyikɔ tɔn nɔ dyɔ ɖo tò é mɛ é ɖé e: "Célan", "Célerin", "Pichard", "royan", "sarda"... Grɛkinulɛ mɔ ɖɔ hwévi ě nyi ahwɛ́ ɔ nɔ sukpɔ ɖo xulɛnu lɛ.