Aller au contenu

Ɖà

Bɛ̌ sín Wikipedya
Ɖà

Ɖà ɔ nyi agbaza sín wujɔnu. E nɔ cyɔn gbɛtɔ sin Ta. E nɔ kpa alo e nɔ blá.

Ɖàkpikpa alo ɖàbibla

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Sunnu lɛ alo nyɔ̌nu lɛ nɔ kpa alo yě nɔ bla ɖà yétɔn. E nɔ yì ɖakpatɔ alo ɖablatɔ gɔn.

Nuwlanwlan é ca kan xa élɔ é

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]