Aller au contenu

Nijɛtò

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Nijɛto)

Nijɛtò

Toxo nukundéjí tɔn: Niamey
Ga ɖiɖi tɔn: 1 267 000 km²
Tovi: 15 306 252

Nijɛtò (e è nɔ ylɔ ɖɔ République du Niger) wɛ nyí to ɖé ɖò Gbadahweji Mɛwigbeji tɔn mɛ e . Hɔnkàn Nijɛtò tɔn wɛ nyí Niamey, bɔ gbè taji ɔ́ wɛ nyí Flansegbè

Algérie kpo Libya kpo wɛ lɛ́ lɛ́ dó e ɖo totaligbé, Tchad ɖo zǎnzǎnhweji, Nigéria kpo Benɛɛtò kpo ɖo tofɔligbé, bɔ Burkina Faso kpo Mali kpo ɖo gbadahweji.

Nijɛtò ɔ, ayikúngban wɛ lɛ́ lɛ̌ dó, enɛ wɛ nyí ɖɔ é ɖó xù ɖé ǎ. Niger yí nyikɔ tɔn sín Nijɛtò tɔsisa ɔ nu, e sín nyikɔ sixu gosin xógbe Berber tɔn e è lilɛ dó "Tɔsisa Tɔsisa lɛ Tɔn" mɛ é mɛ.

Axɔsuɖuto Mali tɔn kpo Axɔsuɖuto Songhai tɔn kpo ɖó ayikúngban ɖò fí e nyí Nijɛto dìn é. É wá yá ɔ, France ɖu ɖò to e è nɔ ylɔ ɖɔ Nijɛtò dìn é jí.

Ayínúkúnmɛ Nijɛtò tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]
Niger-CIA WFB Map

Gblógbló Nijɛtò tɔn, é lɛ́n do kilomɛ́tlu gblogá zɛɛn jlɛ mɛ ɔ, ná yí 1 267 000 Km2 mɔ́.

Mɛ e nɔ nɔ Nijɛtò ɖò xwè 2012 mɛ lɛ́ɛ bǐ kpò ɖò 15 306 252.