Akpaxwé:Sɛ́n ɖo Benɛɛto to mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Sɛ́n ɖo Benɛɛto to mɛ" tɔn mɛ lɛ é

Nuwlanwlan élɔ lɛ wɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ.